Aanmelden

Aanmelden

Het Gomarus College is een gereformeerde school. Dat betekent dat we van u als ouder vragen dat u van harte instemt met het onderwijs zoals dat vanuit onze identiteit wordt vormgegeven. Daarover willen we graag met elkaar van gedachten wisselen tijdens het aanmeldingsgesprek. Dit voeren wij met alle ouders die hun eerste kind aanmelden. In dat gesprek kijken we samen met u of de geloofsopvoeding die u thuis geeft, en de christelijke vorming die de school biedt, elkaar aanvullen. Ook vragen wij u in het gesprek de ouderverklaring te ondertekenen. 

Aanmelden

U vindt hieronder twee aanmeldformulieren:

  • Aanmelden voor leerjaar 1: vul het digitaal in te vullen formulier in, start onderaan deze pagina bij ‘kies een locatie’.  
  • Aanmelden voor een ander leerjaar: vul het hieronder te downloaden formulier voor het tweede t/m het zesde leerjaar in.

Digitaal aanmeldformulier 2023/2024 voor leerjaar 1

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor leerjaar 1. Begin bij het aanklikken van de locatie, daarna de opleiding van uw keuze. De rest wijst zich vanzelf.
Komt u er niet helemaal uit? Bel of mail de betreffende locatie en u wordt geholpen: contact.

LET OP: bij stap 3 in het aanmeldformulier kunt u eventuele aanvullende opmerkingen over de opleidingskeuze of het advies van de basisschool kwijt (zoals dubbeladviezen, dakpanklas en eigen voorkeur).