Aanmelden

Aanmelden

Leuk dat je je kind gaat aanmelden bij een van onze scholen! We kijken uit naar jullie komst. We vinden onze christelijke identiteit belangrijk, daarom nodigen we je na de aanmelding uit voor een aanmeldingsgesprek. In dat gesprek kijken we samen of de geloofsopvoeding thuis aansluit op de christelijke vorming die de school biedt. Dit doen we om er zeker van te zijn dat het Gomarus College en het kind bij elkaar passen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

In het gesprek wordt je ook gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. Door dit te ondertekenen stem je ermee in dat jouw kind onderwijs ontvangt op basis van de uitgangspunten zoals verwoord in het identiteitsdocument van het Gomarus College.

Aanmelden voor leerjaar 1

Kinderen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school, kunnen worden aangemeld voor leerjaar 1. Het aanmelden gaat digitaal. Stapsgewijs vragen we de benodigde informatie. Lukt digitaal aanmelden niet? Neem dan contact op met de desbetreffende school of het Onderwijs Service Team.

Elke leerling in groep 8 heeft tussen 29 januari en 18 februari een doorstroomtoets gemaakt en een definitief schooladvies over de vervolgopleiding van de basisschool ontvangen. Van 25 tot en met 31 maart is er de landelijke aanmeldweek voor het Voortgezet Onderwijs. 

Het is mogelijk nu een aanmelding te doen voor het eerste leerjaar van het Gomarus College. Vul het aanmeldformulier leerjaar 1 digitaal in.
Na 1 april start de plaatsing van nieuwe leerlingen.

Aanmelden voor een ander leerjaar

Zit je kind op dit moment al op een middelbare school en wil je de overstap maken naar het Gomarus College? Dan is het mogelijk om het desbetreffende formulier te downloaden. Het PDF-document kan digitaal worden ingevuld en daarna per mail worden opgestuurd naar info@gomaruscollege.nl