Agenda

29
jan

Inloopavond Gomarus College Groningen

Inloopavond voor ouders en leerlingen over onze opleidingen

Wij vernemen dat er veel vragen spelen bij ouders en leerlingen over de verschillende leerwegen binnen het voorgezet onderwijs, zoals: wat is het verschil tussen theoretische leerweg en kader, wanneer kun je naar het tweetalig onderwijs, wat is het Vakcollege precies en voor wie is het bedoeld?

Daarom willen wij jullie (ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen) van harte uitnodigen voor een informatieavond op maandag 19 november, waarin deze en vele andere vragen beantwoord zullen worden. Wij willen graag goed infomeren over het onderwijsaanbod op het Gomarus College.

Datum: 19 november 2018
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Vondelpad 2 en 3 in Groningen

Het verschilt per leerrichting of de voorlichting op Vondelpad 2 of op Vondelpad 3 wordt gegeven. Hieronder staan de leerringen en de locatie waar de informatie wordt gegeven.

 Leerrichting    Locatie
 Basis/kader (Vakcollege  Vondelpad 2
 Theoretische leerweg (TL)  Vondelpad 2
 Havo/vwo  Vondelpad 3
 Tweetalig onderwijs (TTO)   Vondelpad 3