Gomarus College

Actievoorwaarden

Winacties worden uitgeschreven door het Gomarus College, hoofdkantoor gevestigd te Groningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Verderop staan eventuele extra voorwaarden per actie.

 1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. Iedere deelnemer kan per actie maximaal één keer deelnemen.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.
 4. De looptijd van actie wordt altijd vermeld in de beschrijving van de winactie.
 5. Deelnemers tot 16 jaar (minderjarig) hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) verkregen om deel te nemen aan de actie.
 6. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 7. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het versturen van (promotionele) informatie over de organisatie, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.
 8. Gomarus College is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 9. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
 10. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Gomarus College handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wimpelactie

 • Deelnemer aan de wimpelactie is een leerling van het Gomarus College, die in het schooljaar 2022/2023 examen heeft gedaan en in datzelfde schooljaar is geslaagd voor zijn/haar examen.
 • Deelnemen kan t/m zaterdag 1 juli 2023.
 • De winnaar van de examenwimpel actie wordt gekozen door een jury (afdeling Marketing & Communicatie).
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de diploma-uitreiking waar de winnaar aanwezig is. De winnende foto wordt op de Gomarus platforms geplaatst.
 • Alle inzendingen (via mail of social media) worden verzameld en als collage op het Gomarus platforms geplaatst.