Gomarus College

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Gomarus College is als volgt samengesteld:

 • E. van Hoorn, bestuurder GSG
 • J. Leever, locatiedirecteur Assen & Magnolia Groningen
 • J.C. Hoekstra, locatiedirecteur Drachten en Leeuwarden
 • G.M. Boersema – Nienhuis, locatiedirecteur Vondelpad 1 & 3 Groningen
 • P.H. Holsappel, locatiedirecteur Vondelpad 2 Groningen en Praktijkonderwijs
 • S.R. Snip, controller en directeur bedrijfsvoering GSG
 • C. de Snoo, bestuurssecretaris GSG

De locaties worden ondersteund door het Onderwijs Service Team.
Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep.

College van Bestuur

Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht sluit in zijn handelen en werkwijze aan bij de ‘Code Goed Toezicht’ van de VTOI-NVTK, de ‘Code goed bestuur in het mbo 2020’ en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019'.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • dr. G.J. Bent, portefeuille bestuur en organisatie 
 • drs. R.H. Bouman RA, portefeuille financiën en bedrijfsvoering
 • prof. dr. A. Huijgen, voorzitter en portefeuille identiteit
 • M.L. Meijer - Noordveld, portefeuille financiën en bedrijfsvoering
 • drs. R. Robbe, portefeuille onderwijs

Contactgegevens Raad van Toezicht:
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: rvt@gsg.nl