Gomarus College

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Gomarus College is als volgt samengesteld:

 • E. van Hoorn, bestuurder GSG
 • J. Leever, locatiedirecteur Assen
 • J.C. Hoekstra, locatiedirecteur Drachten
 • G.R. de Graaf, locatiedirecteur Vondelpad 1 & 3 Groningen
 • P.H. Holsappel, locatiedirecteur Vondelpad 2, Praktijkonderwijs & Magnolia Groningen
 • G.D. Dusseldorp-Pranger, locatiedirecteur Leeuwarden

De directeur/bestuurder en de schooldirecties worden ondersteund door het Onderwijs Service Team.
Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep.

College van Bestuur

Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht sluit in zijn handelen en werkwijze aan bij de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • mr. J.B. Modderman, voorzitter
 • drs. R.H. Bouman RA, financiën en bedrijfsvoering
 • prof. dr. A. Huijgen, identiteit
 • M.L. Meijer - Noordveld, financiën en bedrijfsvoering
 • drs. R. Robbe, onderwijs

Contactgegevens Raad van Toezicht:
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: rvt@gsg.nl