Gomarus College

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Gomarus College is als volgt samengesteld:

 • C.W. Heek, college van bestuur
 • J. Leever, locatiedirecteur Assen
 • J.C. Hoekstra, locatiedirecteur Drachten
 • W.D. Bos, locatiedirecteur Magnolia Groningen 
 • J.T. Havinga, locatiedirecteur Vondelpad 1 & 3 Groningen
 • P.H. Holsappel, locatiedirecteur Vondelpad 2 & Praktijkonderwijs Groningen
 • K.M. Eschbach, locatiedirecteur Leeuwarden
 • G.D. Dusseldorp-Pranger, locatiedirecteur Zuidhorn

De directeur/bestuurder en de schooldirecties worden ondersteund door het Onderwijs Service Team.
Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van de GSG bestaat uit één bestuurder, de heer C.W. Heek.

Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht sluit in haar werkwijze aan bij de Branchecode goed bestuur in het mbo.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • mr. J.B. Modderman, voorzitter
 • drs. R.H. Bouman RA
 • H.J. Knoll
 • drs. R. Robbe
 • prof. dr. A. Huijgen

Contactgegevens Raad van Toezicht:
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: rvt@gsg.nl

Voor verdere gegevens over nevenfuncties en honorering (binnen de grenzen van de WNT) van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen we u naar het Jaarverslag.