header image

Gomarus College

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Gomarus College is als volgt samengesteld:

  • E. van Hoorn, bestuurder GSG
  • J. Leever, locatiedirecteur Assen & Magnolia Groningen
  • J.C. Hoekstra, locatiedirecteur Drachten en Leeuwarden
  • G.M. Boersema – Nienhuis, locatiedirecteur Vondelpad 1 & 3 Groningen
  • P.H. Holsappel, locatiedirecteur Vondelpad 2 Groningen en Praktijkonderwijs
  • S.R. Snip, controller en directeur bedrijfsvoering GSG
  • W.D. Renkema-Hidding, directeur onderwijsontwikkeling, kwaliteit en zorg
  • C. de Snoo, bestuurssecretaris GSG

De locaties worden ondersteund door het Onderwijs Service Team.
Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep.

College van Bestuur

Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl