header image

Gomarus College

Inkoop Gomarus College

Het Gomarus College is lid van Verus. Verus is een vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Wij hanteren de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten van deze vereniging.

Hieronder vindt u deze inkoopvoorwaarden.