header image

Gomarus College

Kwaliteitsonderwijs

Via Scholenopdekaart.nl geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan examencijfers, slagingspercentage en tevredenheid.