Gomarus College

Missie en visie

De missie van onze school laat zich in twee zinnen samenvatten:
Het Gomarus College is een leer- en leefgemeenschap van mensen die zich richten op het volgen van het voorbeeld van Christus in alle aspecten van het leven. Het Gomarus biedt eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit in een breed scala van opleidingen aan om elke leerling een passende leerroute te bieden. 

Ons motto ‘leren voor je Leven’ brengt de twee centrale elementen in onze missie samen in één zin. Het leren staat in het perspectief van het leven met Christus, nu en in de toekomst.

Daarbij gaan we uit van de volgende waarden: 
Vanuit GODS LIEFDE SAMEN ONTDEKKEN en GROEIEN, in VERANTWOORDELIJKHEID voor jezelf, de ander en de natuur. 

  • Gods liefde: Gods liefde heeft ons hart geraakt en is de bron van ons leven. Vanuit die liefde vormen wij een werk- en leergemeenschap van overtuigde christenen. Wij zijn, gedreven door Gods liefde, vanuit de gereformeerde levensvisie aan het werk. Gods liefde is zichtbaar in het werk- en leerklimaat op de scholen.
     
  • Samen ontdekken: Wij staan coachend en stimulerend naast onze leerlingen en studenten in hun leerproces. Ze ontdekken wie ze zijn, wat hun talenten zijn en waarin ze kunnen groeien. We zijn betrokken op elkaar om zo ieders talent te ontdekken en te ontwikkelen.
     
  • Samen groeien: Wij dagen leerlingen, studenten en medewerkers uit om het beste en mooiste uit zichzelf te halen. Lessen zijn daarom uitdagend en eigentijds. Wij confronteren elkaar opdat we groeien in verantwoordelijkheid en kennis. We zijn gericht op het groeien in het leven als Gods kinderen.
     
  • Samen verantwoordelijk: In onze scholen geven wij gepaste verantwoordelijkheid: docenten aan leerlingen/studenten, leidinggevenden aan medewerkers. De basis hiervoor is vertrouwen. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen leerproces, de zorg voor elkaar en de door God geschapen wereld.