header image

Gomarus College

Missie, visie en strategische koers

De missie van onze school laat zich in twee zinnen samenvatten:
Het Gomarus College is een leer- en leefgemeenschap van mensen die zich richten op het volgen van het voorbeeld van Christus in alle aspecten van het leven. Het Gomarus biedt eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit in een breed scala van opleidingen aan om elke leerling een passende leerroute te bieden. 

Ons motto ‘leren voor je Leven’ brengt de twee centrale elementen in onze missie samen in één zin. Het leren staat in het perspectief van het leven met Christus, nu en in de toekomst.

Daarbij gaan we uit van de volgende waarden: 
Vanuit GODS LIEFDE SAMEN ONTDEKKEN en GROEIEN, in VERANTWOORDELIJKHEID voor jezelf, de ander en de natuur. 

 • Gods liefde: Gods liefde heeft ons hart geraakt en is de bron van ons leven. Vanuit die liefde vormen wij een werk- en leergemeenschap van overtuigde christenen. Wij zijn, gedreven door Gods liefde, vanuit de gereformeerde levensvisie aan het werk. Gods liefde is zichtbaar in het werk- en leerklimaat op de scholen.
   
 • Samen ontdekken: Wij staan coachend en stimulerend naast onze leerlingen en studenten in hun leerproces. Ze ontdekken wie ze zijn, wat hun talenten zijn en waarin ze kunnen groeien. We zijn betrokken op elkaar om zo ieders talent te ontdekken en te ontwikkelen.
   
 • Samen groeien: Wij dagen leerlingen, studenten en medewerkers uit om het beste en mooiste uit zichzelf te halen. Lessen zijn daarom uitdagend en eigentijds. Wij confronteren elkaar opdat we groeien in verantwoordelijkheid en kennis. We zijn gericht op het groeien in het leven als Gods kinderen.
   
 • Samen verantwoordelijk: In onze scholen geven wij gepaste verantwoordelijkheid: docenten aan leerlingen/studenten, leidinggevenden aan medewerkers. De basis hiervoor is vertrouwen. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen leerproces, de zorg voor elkaar en de door God geschapen wereld.

Strategische koers

Het Gomarus College is samen met ROC Menso Alting onderdeel van de GSG (Stichting Gereformeerder Scholengroep).  De GSG heeft in 2022 haar koers opnieuw bepaald. Geen compleet andere koers, maar wel met nieuwe accenten passend bij de tijd van nu. Voortbouwend op onze kernwaarden is onze gezamenlijke ambitie opnieuw geformuleerd. 

Ons lonkend perspectief is:

Wij zijn een scholengemeenschap waar het volgen van Jezus Christus centraal staat. Leerlingen, studenten
en medewerkers ontdekken hun talenten en hun plek in de maatschappij in Gods Koninkrijk. 
Samen ontwikkelen en zijn we op weg naar het mooiste onderwijs van Noord-Nederland.

De volgende zes speerpunten of hoofdthema’s zijn benoemd:

 • Toekomstbestendige scholen (visie, vorming, vormgeving)
 • Versterken interne verbindingen (leerroutes en schakelpunten)
 • Onderwijs en zorg: evenwichtig en in ontwikkeling
 • Optimaal werkklimaat
 • Identiteitsontwikkeling en aannamebeleid
 • Organisatieontwikkeling en cultuur

In onderstaande animatie wordt de kern weergegeven.

Strategienota GSG 2022-2025

Schoolplan Gomarus College 2020-2022