Gomarus College

Medezeggenschapsraad

Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad, waarin 6 personeelsleden, 6 ouders en 6 leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College. De bestuurder is de overlegpartner. De ene maand wordt vergaderd met de bestuurder, de andere maand zonder bestuurder.

Elke geleding heeft eigen rechten en verantwoordelijkheden. Ouders denken bijvoorbeeld mee over de schoolgids, de ouderbijdrage, de onderwijstijd en lesuitvalbeleid. Docenten zijn vooral afgevaardigd om te kijken naar regelingen die gevolgen hebben voor het personeel, zoals scholing, arbeidstijden en taakverdeling. Door de combinatie van vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen, ontstaat vanuit verschillende invalshoeken, en ook verschillende belangen, een goed beeld over een onderwerp. Dat maakt besluitvorming over een voorstel gedegen en compleet.

Het formele stemrecht geldt voor elke geleding voor 3 personen, dat betekent dat er per geleding 3 stemmen mogen worden uitgebracht. Door te werken met 6 personen per geleding is elke geleding goed vertegenwoordigd en kunnen de taken onderling wat meer verdeelt worden. 

Reacties en vragen: 
Esther Prins
Ambtelijk secretaris MR
eh.prins@gsg.nl

Achter, staand: Ido van Veen, Aline de Graaf, Geertje Veenstra, Jan Muis, Harry Kremer, Arjan Veldman, Gerda Berends, Erwin Huisman, Agnes Venema, Peter Rebergen, Kirsten van der Zeijden, Bert Doornbos. Op de voorgrond, zittend: Hanna Ezinga, Nynke van der Zwaag, Reinier Penninga, Christian Knigge, Ilse Jonker, Esther Prins, Anouk Kingma. Afwezig op de foto: Ruud Broekema

Personeelsgeleding

 • Gerda Berends, medewerker Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Bert Doornbos, docent
 • Ruud Broekema, docent
 • Harry Kremer, docent
 • Jan Muis, docent
 • Ido van Veen, medewerker Onderwijs Service Team

Oudergeleding

 • Aline de Graaf
 • Erwin Huisman
 • Peter Rebergen
 • Arjan Veldman
 • Agnes Venema
 • Kirsten van der Zeijden

Leerlinggeleding

 • Hanna Ezinga
 • Ilse Jonker
 • Anouk Kingma
 • Christian Knigge
 • Reinier Penninga
 • Nynke van der Zwaag
Bij bepaalde onderwerpen mogen we advies geven. En bij andere dingen hebben we het recht om in te stemmen of niet.
Karin Zijlstra, 6 gymnasium