Gomarus College

Medezeggenschapsraad

Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad, waarin 6 personeelsleden, 6 ouders en 6 leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College. De bestuurder is de overlegpartner. De ene maand wordt vergaderd met de bestuurder, de andere maand zonder bestuurder.

Elke geleding heeft eigen rechten en verantwoordelijkheden. Ouders denken bijvoorbeeld mee over de schoolgids, de ouderbijdrage, de onderwijstijd en lesuitvalbeleid. Docenten zijn vooral afgevaardigd om te kijken naar regelingen die gevolgen hebben voor het personeel, zoals scholing, arbeidstijden en taakverdeling. Door de combinatie van vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen, ontstaat vanuit verschillende invalshoeken, en ook verschillende belangen, een goed beeld over een onderwerp. Dat maakt besluitvorming over een voorstel gedegen en compleet.

Het formele stemrecht geldt voor elke geleding voor 3 personen, dat betekent dat er per geleding 3 stemmen mogen worden uitgebracht. Door te werken met 6 personen per geleding is elke geleding goed vertegenwoordigd en kunnen de taken onderling wat meer verdeelt worden. 

Reacties en vragen
Esther Prins
Ambtelijk secretaris MR
eh.prins@gsg.nl

Personeelsgeleding

 • Gerda Berends, medewerker Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Ruud Broekema, docent
 • Jannet Dertien, medewerker Onderwijs Service Team
 • ​Bert Doornbos, docent
 • Harrie Oosting, docent
 • Maartje Rijpma-Riemersma, 
 • Tiemen Schutte, docent

Oudergeleding

 • Aline de Graaf
 • Kees Grit
 • Erwin Huisman
 • Peter Rebergen
 • Arjan Veldman
 • Kirsten van der Zeijden

Leerlinggeleding

 • Naomi van Delden
 • Marije ten Hoor
 • Dagmar Norg
 • Jelmer Oevering
 • Victoria Zafarizadeh
 • Nynke van der Zwaag