header image

Doorstroom van TL naar havo

Definitie: een leerling vervolgt de schoolloopbaan op een hoger niveau na het behalen van een diploma

Voorwaarden en procedure 
Wanneer een leerling na het behalen van een diploma door wil stromen naar een hoger niveau, dient hij dit aan te geven bij de decaan van de ontvangende school. De decaan zal dit vervolgens bespreken met de docenten, leerlingcoördinator en teamleider om tot een gezamenlijk advies te komen. Het is een vereiste dat het vakkenpakket waarvoor het diploma is behaald, op het extra te kiezen vak na, aansluit bij het vakkenpakket op het hogere niveau.

Van vmbo 4 naar havo 4
Bij deze overstap moet er sprake zijn van:

  • Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma vmbo-tl. Bij voorkeur met zeven theorievakken (exclusief maatschappijleer).
  • Bij een diploma van de gemengde leerweg moet er in het pakket een extra theorievak gekozen zijn.
  • Een positief advies van vakdocenten wat betreft werkhouding en capaciteiten.

Specifiek geldt dat:

  • Het vakkenpakket wiskunde moet bevatten (behalve voor het profiel CM). Wil een leerling wiskunde B kiezen, dan moet de module TLH wiskunde met een voldoende zijn afgesloten.
  • Het gemiddelde van alle vakken gezamenlijk minimaal een 6.5 is en van de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) gezamenlijk minimaal een 6.8 is.

NB. Aanmelden dient voor 1 april te gebeuren.

Inhaalweek
Voor eventuele ontbrekende vakken of aandachtspunten met betrekking tot werkhouding kan de leerling verplicht worden het één en ander in te halen. In de tijd na het maken van de vmbo-examens wordt hiervoor een inhaalweek gepland.