Ontwikkel jouw talent

De Drift

Het Gomarus College Drachten is een kleinere school voor vmbo, havo en vwo. Als je de theoretische leerweg van het vmbo doet kun je bij ons examen doen. Voor leerlingen met gouden handen hebben we het instroompunt Vakcollege. Voor de havo/vwo-leerlingen ligt er een uitdaging in het
vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O).

 

We vinden het belangrijk dat je oog krijgt voor de ander. Bijvoorbeeld met onze jaarlijkse goede-doelen-actie of via de maatschappelijke stages. Als je graag leert en leren gaat je gemakkelijk af, mag je extra dingen leren. Maar gaat het een keertje niet zo lekker, dan bieden wij je extra ondersteuning. Voor iedere leerling is er een coach die je begeleidt tijdens je schoolloopbaan.

Vanaf januari 2019 krijg je les in een prachtig nieuw gebouw!

Het is bij ons op school normaal dat je christen bent

De christelijke identiteit is belangrijk bij ons op school. Dat merk je aan de sfeer, onze
dagopeningen en vieringen, aan de aandacht die wij je geven en natuurlijk ook aan de inhoud van de lessen. Op onze school vind je jongeren van allerlei kerkgenootschappen die christelijk worden opgevoed en het fijn vinden dat we dit op school ook belangrijk vinden.

Aan het gedrag van leraren en leerlingen merk je dat je op een christelijke school zit. 

Jasper, 2e klasser VMBO