Ontwikkel jouw talent

Vondelpad 1 & 3

Op Vondelpad 1&3 kun je vanaf klas 1 tot en met het eindexamen de opleidingen havo, (tweetalig)vwo en gymnasium volgen. De lessen worden gegeven in twee gebouwen. De jongere leerlingen zitten voornamelijk op Vondelpad 3 dat met ongeveer 360 leerlingen een middelgrote school is. Voordeel: er is veel aandacht voor elkaar. Op Vondelpad 1 vind je de oudere leerlingen. Die school is wat groter.
Excelleren wordt bij ons extra gestimuleerd. Kun je meer en wil je meer leren dan het gewone lesprogramma? Dan kun je 'verbreden': onder begeleiding van een coach iets leren wat jouw specifieke interesse heeft. En van klas 1 tot en met de examenklas stimuleren we je om mee te doen aan Olympiades, Speaking Contests, poëziewedstrijden, schoolsportcompetities enz.

Wij geven je handvatten om als christen het vervolgonderwijs in te gaan

Op de locaties Vondelpad 1&3 is school meer dan alleen leren uit boeken. Er is een schoolorkest dat speelt tijdens vieringen en eens per jaar het jaarlijks kerstconcert in de regio geeft. Ieder jaar organiseren leerlingen, in het kader van hun profielwerkstuk, Gomarusavonden, kunstexposities en -veilingen. Ook zijn er internationale uitwisselingen en havo 4 en vwo 5 hebben een  excursieweek.