Nieuws

Vondelpad 1 & 3

Aanscherping verzuimafspraken h/v bovenbouw

havo-vwo bovenbouw • maandag 27 februari 2017

Verzuim: we willen weten waar je bent, want we dragen zorg voor je

In de afgelopen periode zijn er nieuwe afspraken m.b.t. verzuim opgesteld voor de bovenbouw. We hebben gemerkt dat het goed is om aandacht te besteden aan verzuim, omdat we hier in toenemende mate mee te maken hebben. We willen de leerling graag in de les hebben en wanneer de leerling niet in de les is willen we graag weten waar hij/zij uithangt. We dragen namelijk zorg voor onze leerlingen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat aanwezigheid in de les een positieve invloed heeft op het leerrendement. De regels met betrekking tot verzuim voor de leerlingen van klas 4 t/m 6 vindt u via onderstaande link.