Nieuws

Vondelpad 1 & 3

Cito volgt onze leerlingen op de voet

2e klassen starten na de voorjaarsvakantie • maandag 12 februari 2018

Als docent help je leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Daarom is het fijn om te weten hoe ze het doen op school. Wat gaat goed en wat kan beter? Om daar inzicht in te krijgen gebruiken wij o.a. het leerlingvolgsysteem van het Cito. Het Cito Volgsysteem geeft een beeld van de groei van onze leerlingen in de zgn. kernvakken Nederlands, wiskunde, rekenen en Engels. Bovendien vergelijkt Cito de resultaten van onze school met die van maar liefst 800 andere scholen. Dat is uniek, omdat het Cito Volgsysteem als enige bij zoveel scholen in het voortgezet onderwijs in gebruik is. Hiermee willen we zo objectief mogelijk de leerontwikkelingen van onze leerlingen volgen. Met de uitkomsten van de toetsen kunnen docenten en ouders zien op welk niveau de leerling de leerstof beheerst. We zijn dit schooljaar begonnen  met de nulmeting in klas 1. Na de voorjaarsvakantie starten de 2e klassen met de cito en later in het jaar volgen de 1e klassen voor de meting 1 en de 3e klassen voor hun cito-afname.