Nieuws

Vondelpad 2

29 Juni Kennismakingsavond voor leerlingen groep 8

Voor ouders/verzorgers een apart programma • vrijdag 24 juni 2016
Ik ben benieuwd wie er bij mij in de klas komen! Ik heb al veel leerlingen in een app. Ze lijken me erg aardig.

Op 29 juni is er een kennismakingsavond voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool die het volgende schooljaar bij ons in de 1e klas komen.

Je ontmoet elkaar en je mentor dan in een lokaal bij ons op school. Op de kennismakingsavond mag je een korte presentatie over jezelf geven, zodat je klasgenoten je alvast leren kennen. Je kunt het doen over je favoriete hobby of sport. Wil je een papier op A3 formaat maken met informatie over jezelf, hobby’s, sport en je gezin?

De kennismakingsavond is op Vondelpad 2 en begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De school is open vanaf 19.15 uur. Ook de ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom. Voor hun is er een apart programma.

Tot ziens op 29 juni!