Nieuws

Vondelpad 2

Excursie Euroborg

Excursie Euroborg • maandag 5 maart 2018

Al ruim 5 jaar werken we mee aan 'Top techniek in Bedrijf' (TIB) Groningen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de vmbo- en mbo scholen in Groningen. Het doel is om de instroom, doorstroom en uitstroom van jongeren met een diploma in de technische sectoren te verhogen. Door de doorlopende leerlijn vanuit het vmbo naar het mbo goed in beeld te brengen bij onze jongeren is er 5 jaar geleden een lesprogramma ontwikkeld door de docenten van de technische opleidingen. Vanuit dit lesprogramma proberen we ook altijd een technische excursie te organiseren om zo de jongeren te laten ervaren waar en hoe techniek wordt ingezet in de beroepspraktijk. Dit jaar zijn we te gast geweest bij het FC Groningen stadion in de Euroborg. Hier werd onze aandacht gevestigd op o.a. de sprinkler installatie, het beveiligingssysteem, de grasmatverwarming, systemen voor lokale grasmat verbetering, de omroepinstallatie, VIP boxen, Kleedkamerinrichting, etc. Het was een leuke middag waarbij we ontdekt hebben welke bouwkundige en technische installaties er toegepast worden in een voetbalstadion. Meer info over TIB, zie http://tibgroningen.nl