Nieuws

Vondelpad 2

VCA examens 2017-2018

VCA examens 2017-2018 • vrijdag 16 maart 2018

Na een eerste ronde VCA examen waarin 39 leerlingen (Basis, Kader en GL- niveau) uit klas 4 in de sector PIE en BWI al waren geslaagd kunnen we daar na het herexamen nog 10 leerlingen aan toe voegen. Dus ook dit jaar weer een hele mooie score, want het betekent dat 83 % van de groep hun VCA diploma hebben gehaald. 

Met dit B-VCA diploma kunnen de leerlingen laten zien dat ze de basiskennis bezitten van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Het betekent dat ze nu weten hoe ze veilig kunnen werken en daarbij rekening houdten met het milieu, de gezondheid van hun zelf en dat van anderen.

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Het diploma is 10 jaar geldig en voor veel technische beroepen verplicht. Voor onze leerlingen direct inzetbaar tijdens de perioden dat ze stage lopen bij technische bedrijven. Maar ook in hun verdere carièrre op het mbo en daarna bij een werkgever.