Ontwikkel jouw talent

header image
Groningen Vondelpad 3
Groningen Vondelpad 3

Houd je wel van een uitdaging? Op Vondelpad 3 kun je de eerste drie jaren (onderbouw) van de opleidingen havo, (tweetalig)vwo en gymnasium volgen. De lessen worden gegeven in ons gebouw aan het Vondelpad. Na de eerste 3 studiejaren stroom je door naar onze buren van Vondelpad 1 op dezelfde campus waar je de bovenbouw kunt afronden en je diploma behaalt. Met ongeveer 360 leerlingen zijn we een middelgrote school is. Voordeel: er is veel aandacht voor elkaar. Excelleren wordt bij ons extra gestimuleerd. Kun je meer en wil je meer leren dan het gewone lesprogramma? Dan kun je ‘verbreden’: onder begeleiding van een coach iets leren wat jouw specifieke interesse heeft. We stimuleren je om mee te doen aan Olympiades, Speaking Contests, poëziewedstrijden, schoolsportcompetities enz.

Wij geven je handvatten om als christen het vervolgonderwijs in te gaan

Op de locatie Vondelpad 3 is school meer dan alleen leren uit boeken. Er is een schoolorkest dat speelt tijdens vieringen en eens per jaar het jaarlijks kerstconcert in de regio geeft. En we geven extra aandacht aan maatschappelijke thema’s door middel van 20-80 Junior Learning.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img