Ontwikkel jouw talent

header image
Groningen Vondelpad 3
Groningen Vondelpad 3

Houd je wel van een uitdaging? Op Vondelpad 3 kun je de eerste drie jaren (onderbouw) van havo, (tweetalig) vwo en gymnasium volgen. Na de eerste 3 studiejaren stroom je door naar onze buren van Vondelpad 1. Daar kun je de bovenbouw afronden en je diploma behalen. Met ongeveer 400 leerlingen zijn we een middelgrote school. Voordeel: er is veel aandacht voor elkaar.
En als je meer aankunt helpen we je graag. Zo stimuleren we je om jouw talenten te ontwikkelen, is er een speciaal programma voor hoogbegaafdheid, en stimuleren we je om mee te doen aan Olympiades, Speaking Contests, poëziewedstrijden, schoolsportcompetities enz.

Wij geven je handvatten om als christen het vervolgonderwijs in te gaan

Op de locatie Vondelpad 3 is school meer dan alleen leren uit boeken. Er is een schoolorkest dat speelt tijdens vieringen en eens per jaar het jaarlijks kerstconcert in de regio geeft. En we geven extra aandacht aan maatschappelijke thema’s door middel van 20-80 Junior Learning.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img