Nieuws

Irenestraat

Gomarus College Leeuwarden beste vmbo-gt school van Friesland!

UIT HET ELSEVIER ONDERZOEK 'BESTE SCHOLEN' KOMT GOMARUS LEEUWARDEN ALS BESTE VMBO-GT SCHOOL VAN FRIESLAND UIT DE BUS! • woensdag 23 januari 2019

Elk jaar doet het blad Elsevier onderzoek naar de prestaties van de VO-scholen in Nederland. Ook dit jaar komen ze met een lijst van beste scholen per provincie. Gomarus Leeuwarden is met de gemengd-theoretische leerweg in het vmbo dé superschool in Friesland!

Een super prestatie!

Elsevier geeft de scholen per afdeling het predicaat 'voldoende', 'onvoldoende', 'goed' of 'superschool’. Gomarus Leeuwarden is de enige vmbo-gt school in Friesland die op alle onderdelen ‘super’ scoren. Dit maakt hen de beste vmbo-gt school van Friesland.

IJverige leerlingen, persoonlijke aandacht en ruimte voor experimenten. Het zijn de ingrediënten voor het succes van het Gomarus Leeuwarden.
Daarnaast heeft Gomarus Leeuwarden sinds dit jaar een nieuw schoolgebouw, is de locatie uitgebreid met een havo-bovenbouw en gaan ze vanaf volgend jaar werken met flexroosters (meer keuzevrijheid en maatwerk voor leerlingen). 

De vier onderdelen die worden gemeten zijn:

  • Onderwijspositie: positie van de leerling in de derde klas ten opzichte van het advies dat de basisschool gaf.
  • Onderbouwsnelheid: de tijd die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen.
  • Bovenbouwsucces: percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en dat in de hoogste klas in één keer het examen haalt.
  • Examencijfers: gemiddelde cijfers centraal examen

(De gemiddelde scores zijn over drie jaar berekend om te voorkomen dat uitschieters in de onderwijsresultaten van één jaar een vertekend beeld geven.)

Gomarus Drachten en Zuidhorn ook superscholen

Naast Gomarus Leeuwarden behaalt het Gomarus College nog twee plekken in de super scholen ranglijst. Gomarus Zuidhorn heeft de beste vmbo gemengd/theoretische leerweg van de provincie Groningen en Gomarus Drachten staat ook in het rijtje van superscholen vmbo-gt.