Nieuws

Burgemeester Groningen op bezoek bij Vondelpad 2

Burgemeester Den Oudsten van de gemeente Groningen was vandaag te gast op Vondelpad 2. • woensdag 1 maart 2017

Burgemeester Den Oudsten van de gemeente Groningen was vanmiddag te gast bij onze leerlingen van klas 4GT vmbo op Vondelpad 2. Hij gaf een gastles maatschappijleer. De burgemeester was zeer geïnteresseerd in de leerlingen en hun leefwereld. Hij vroeg hen o.a. naar hun mening over de stad Groningen. (Eén aspect van het burgemeesterschap kwam duidelijk naar voren toen hij even weggeroepen werd i.v.m. de openbare orde en veiligheid.) Er was ruimte voor de leerlingen om te zeggen en te vragen wat ze wilden.
De burgemeester gaf aan graag weer te willen komen om met de leerlingen in gesprek te gaan.