Nieuws

Corona: scholen gesloten t/m meivakantie

Hier alle updates omtrent het Coronavirus en het Gomarus College • donderdag 2 april 2020

De regering heeft besloten dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven. Uiteraard geldt dit ook voor het Gomarus College. De komende weken gaan we door met het lesgeven op afstand. Hopelijk lukt het je thuis steeds beter om aan het werk te blijven en kunnen we met elkaar achterstanden zoveel mogelijk voorkomen.

De school is open voor leerlingen die thuis niet goed kunnen werken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Ook voor kinderen waarvan (één van beide) ouders werkzaam is in een vitale beroepssector en het niet lukt om opvang te organiseren, zijn de kinderen welkom op school. Neem contact op met de school om afspraken te maken over de dagen of dagdelen dat je dan op school komt werken.

Je mentor is je eerste aanspreekpunt. Als het niet lekker gaat thuis of je wilt gewoon iets delen, neem dan contact op met iemand van school. Je kunt naast je mentor ook bellen of mailen met de vertrouwenspersoon, een andere docent, een medewerker van het OPDC of een leidinggevende. Doe dit gerust.

In de week voor de meivakantie komt de overheid met nieuwe informatie, in die week wordt ook op het Gomarus College besloten hoe het onderwijs na de meivakantie gaat verlopen. Op onze school zijn op diverse niveaus crisisteams ingericht waar de gevolgen van de coronacrisis worden besproken. We zullen, wanneer nodig, via het portaal informeren.

Examens

Voor de leerlingen in de examenklassen (vmbo-4, havo-5 en vwo-6) hebben we nog wat meer informatie:

  • Voor vmbo-leerlingen is inmiddels duidelijk welke toetsen er nog per vak afgenomen worden. In principe worden deze toetsen op afstand afgenomen, digitaal of door het maken van een werkstuk o.i.d. Van je eigen docent hoor je welke toetsen er vervallen en welke toetsen er nog komen. Soms worden meerdere toetsen gecombineerd in één toets. De periode na de meivakantie is bedoeld voor reparaties en herkansingen. Tussen de locaties zijn de aanpassingen in het schoolexamen/PTA op elkaar afgestemd. Omdat niet elke examenklas even ver was met de lesstof zijn er soms kleine verschillen. Daarover zijn een paar afspraken gemaakt: Toetsen die al gemaakt zijn, vervallen niet, ook niet als op een andere locatie die toets nu vervalt. En leerlingen die eerder een toets hebben gemist, halen deze in, ook als op een andere locatie deze toets vervalt.
  • Voor de havo- en vwo-leerlingen is nog niet precies duidelijk welke toetsen er nog afgenomen kunnen worden. De komende weken kan er geen ‘normale toetsweek’ gehouden worden, we willen het reizen van leerlingen ook zoveel mogelijk voorkomen. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken welke toetsen digitaal op afstand afgenomen kunnen worden en welke toetsen mogelijk direct na de meivakantie op school afgenomen moeten worden (als dat dan volgens de richtlijnen weer mag). Binnen de teams is ook verder overleg nodig om de belasting qua (digitale) toetsen en werkstukken goed te spreiden over de weken en dagen.
  • Voor alle examenleerlingen geldt: Leerlingen die nog bepaalde toetsen of opdrachten hebben openstaan, horen van hun eigen docent hoe deze toets of opdracht alsnog ingehaald kan worden. Leerlingen mogen niet vrijwillig toch een toets of opdracht maken om daarmee een extra cijfer te halen wanneer besloten is dat die toets of opdracht door de PTA-aanpassing vervalt en leerlingen er dus een vrijstelling voor krijgen.
  • We wachten op de landelijke zak-slaagregeling en een landelijke regeling voor herkansingen van de schoolexamens. Er wordt door diverse partijen hard aan gewerkt om deze regelingen af te krijgen. Waarschijnlijk zijn ze in de loop van volgende week bekend (dus kort voor Pasen). Kort na Pasen kunnen we aangeven wat deze regelingen voor de leerlingen van het Gomarus College betekenen en met welke eindcijfers je dus slaagt.

Maatregelen Gomarus College

  • Aanmeldgesprekken met nieuwe ouders gaan door, deze zullen telefonisch plaatsvinden. 
  • De school is open voor leerlingen die thuis niet goed kunnen werken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Ook voor kinderen waarvan (één van beide) ouders werkzaam is in een vitale beroepssector en het niet lukt om opvang te organiseren, zijn de kinderen welkom op school. Neem contact op met de school om afspraken te maken over de dagen of dagdelen dat je dan op school komt werken.
  • Leerlingen hoeven eventuele absentie niet te melden, behalve bij ziekte, en zeker als het coronavirus wordt vastgesteld. Als een leerling zich niet meldt, gaan we er vanuit dat hij/zij in staat is het opgegeven werk uit te voeren.
  • Via het Gomarusapp, het Gomarusportaal en de website houden we u op de hoogte. Wij zullen de informatie daar updaten wanneer dat nodig is.
  • Er is directe afstemming tussen onze school en collega-scholen en andere relevante partijen. Ook hebben we nauw contact met instanties die ons adviseren op het gebied van de gezondheid van onze leerlingen (zoals de GGD).

Heeft u als ouder nog vragen? Stel ze gerust. U kunt terecht bij de Gomarus locatie van uw kind of mail naar info@gomaruscollege.nl met als onderwerp ‘coronavirus’. Vermeld ook de locatie, klas en naam van uw kind in de mail zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Het zijn bijzondere tijden waarbij we beseffen dat veel mensen zich zorgen maken. We weten ons ook in deze situatie afhankelijk van God. Laten we Hem zoeken en onze zorgen en twijfels bij Hem brengen. We zijn veilig bij Hem.