Nieuws

Eerste exemplaar van De Bosatlas van de duurzaamheid uitgereikt op Gomarus Assen

Aardrijkskunde docent Rutger van Kammen nam het eerste exemplaar van De Bosatlas van de duurzaamheid in ontvangst • dinsdag 10 maart 2020

Het eerste exemplaar van De Bosatlas van de duurzaamheid werd uitgereikt op het Gomarus College in Assen door Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe met ‘klimaat en energie’ in zijn portefeuille.

Docent aardrijkskunde, Rutger van Kammen, heeft ze namens klas 3 h/v dankbaar in ontvangst genomen. “De informatie die nodig is in de lessen over duurzaamheid op school, is nu nog beter en mooier geïllustreerd en toegankelijker voor alle leerlingen.” aldus Rutger. Een kroon op het werk voor Rutger en de leerlingen voor hun inspanningen tijdens de lessen over duurzaamheid.

Een vertegenwoordiger van Noordhoff verstrekte gratis exemplaren van deze Bosatlas aan de school.

Dankzij een bijdrage van de Provincie Drenthe wordt op elke Drentse middelbare school de komende tijd een Bosatlas bezorgd.

De Bosatlas van de duurzaamheid laat zien wat het effect is van de mens op de aarde. Ook geeft de atlas inzicht in de afspraken die er zijn gemaakt om die ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.