Nieuws

Omrop Fryslân op Gomarus Leeuwarden: Eksamenpraat

Leerlingen van het voortgezet onderwijs doen de komende weken eindexamen. Zo ook op het Gomarus College in Leeuwarden. Omrop Fryslân ging langs. • dinsdag 22 mei 2018

Voor de rubriek Examenpraat gaat Omrop Fryslân op pad om uit te zoeken hoe de leerlingen de examens beleven. Ze zijn ook op het Gomarus College in Leeuwarden geweest en stelden de examenleerlingen twee vragen: 

- Hokker stúdzje silsto hjirnei dwaan? (Welke studie ga je hierna doen?)
- Wat silst misse oan dizze skoalle? (Wat ga je missen aan deze school?)

Bekijk de filmpjes hieronder!

Eksamenpraat: Hokker stúdzje silsto hjirnei dwaan?

Omrop Fryslân kijkt vooruit en ging op pad met de vraag: Welke studie ga jij hierna doen?

Eksamenpraat: Wat silst misse oan dizze skoalle?

Op het Gomarus College in Leeuwarden keken de leerlingen terug op hun schooltijd. Omrop Fryslân zette de camera klaar om antwoord te krijgen op de vraag: Wat ga jij het meest missen aan deze school?