Nieuws

Gelijke kansen voor ieder kind

Gelijke kansen voor ieder kind • woensdag 7 oktober 2020

Vandaag tekende onze bestuurder samen met andere schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en de gemeente Groningen een maatschappelijk akkoord. Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff ziet dat in Groningen de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel is toegenomen. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken.
Bestuurder Edwin van Hoorn: “Voor de Gereformeerde Scholengroep (Gomarus College en ROC Menso Alting Groningen) is ieder kind uniek en bijzonder. Mooi om met zoveel scholen samen te werken aan gelijke kansen voor alle kinderen in Groningen.”