Nieuws

Gomarus College besluit locatie in Zuidhorn te sluiten

Vanwege een sterk dalend aantal leerlingen heeft het Gomarus College besloten haar kleinste locatie in Zuidhorn vanaf augustus 2019 te sluiten. • donderdag 15 november 2018

Vanwege een sterk dalend aantal leerlingen heeft het Gomarus College besloten haar kleinste locatie in Zuidhorn vanaf augustus 2019 te sluiten. De Medezeggenschapsraad van het Gomarus College heeft een positief advies uitgebracht op het voorgenomen besluit, waardoor het besluit nu officieel is. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn als eerste op de hoogte gebracht.

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal in Zuidhorn gestaag afgenomen. Ondanks deze afname is het leerlingenaantal voor het Gomarus College als geheel juist gestegen. Hoewel het onderwijs in Zuidhorn van hoog niveau is en dat ook bewezen wordt door de examen- en doorstroomresultaten, zien we dat ouders en leerlingen uit de regio Zuidhorn steeds vaker voor het Gomarus College in Groningen kiezen vanwege de bredere mogelijkheden daar.

De leerlingen van Gomarus Zuidhorn kunnen hun onderwijsloopbaan voortzetten op de andere locaties van het Gomarus College in Groningen, Drachten en Leeuwarden.

Kees Heek, bestuurder van het Gomarus College: “Voor het overgrote deel van de leerlingen blijft gereformeerd voortgezet onderwijs goed bereikbaar. Voor ouders waarvan de reiskosten te hoog zouden worden, gaan we via onze Vriendenstichting een oplossing zoeken.”

“Door het onderwijs vanuit Zuidhorn te verplaatsen naar Groningen kan het Gomarus College haar onderwijsvernieuwingen een extra impuls geven. Daarnaast kunnen we de leerlingen uit Zuidhorn onderwijs bieden dat nog meer bij hen past: vernieuwend en keuzerijk onderwijs, met veel mogelijkheden.”

“Het besluit is ingrijpend en een vestiging moeten sluiten is erg spijtig. We zetten ons gereformeerde onderwijs aan de leerlingen van Zuidhorn voort op de andere vestigingen, maar het blijft voor hen, hun ouders/verzorgers, de medewerkers in Zuidhorn en de hele school toch een belangrijk verlies. Ik wens alle betrokkenen van harte sterkte om dit een plek te geven.”

Voor de duidelijkheid: dit schooljaar 2018-2019 worden alle lessen nog gewoon gegeven en verandert er niets.

Reünie

De periode Gomarus College Zuidhorn willen we toch op een positieve manier afsluiten. Omdat er zoveel mooie herinneringen liggen bij het Gomarus College in Zuidhorn! 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het organiseren van een reünie! Meer informatie volgt nog. Houd de website en social media van Gomarus Zuidhorn in de gaten voor de laatste updates.