Nieuws

Gomarus College Leeuwarden beste school van Nederland!

UIT HET ELSEVIER ONDERZOEK 'BESTE SCHOLEN' KOMT GOMARUS LEEUWARDEN ALS BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND UIT DE BUS! • dinsdag 23 januari 2018

Precies één school haalt de hoogst mogelijke score in het jaarlijkse onderzoek Beste scholen van Elsevier. Het Gomarus College in Leeuwarden is de beste school van Nederland!

Een super prestatie!

Elk jaar doet het blad Elsevier onderzoek naar de prestaties van de VO-scholen in Nederland. Ook dit jaar komen ze met een lijst van beste scholen per provincie. Gomarus Leeuwarden is met de gemengd-theoretische leerweg in het vmbo bovenaan geëindigd in het scholenonderzoek. Als enige onderzochte school in Nederland haalt het Gomarus de hoogste score op alle onderdelen in het onderzoek.

De vier onderdelen die worden gemeten zijn:

  • Onderwijspositie: positie van de leerling in de derde klas ten opzichte van het advies dat de basisschool gaf.
  • Onderbouwsnelheid: de tijd die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen.
  • Bovenbouwsucces: percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en dat in de hoogste klas in één keer het examen haalt.
  • Examencijfers: gemiddelde cijfers centraal examen

(Omdat één zwakke klas het beeld kan vertekenen, zijn voor alle onderdelen de gemiddelden over drie jaar berekend.)

Topschool met de Bijbel

IJverige leerlingen, persoonlijke aandacht en ruimte voor experimenten. Het zijn de ingrediënten voor het succes van het Gomarus Leeuwarden, de beste school van 2018. In het artikel met als titel ‘Topschool met de Bijbel’ vraagt Elsevier zich af of geloof een rol speelt in de goede scores. Opvallend is wel dat 33 van de 41 superscholen een christelijke achtergrond hebben.

Naast Gomarus Leeuwarden behaalt het Gomarus College nog drie plekken in de super scholen ranglijst. Gomarus Zuidhorn heeft de beste vmbo gemengd/theoretische leerweg van de provincie Groningen en Gomarus Groningen (Vondelpad 2) is de beste vmbo-basis en vmbo-kader school van de provincie.