header image

Nieuws

Misverstand in media over identiteit Gomarus College

28 maart 2023

Onze school is in het nieuws door misverstanden over ons identiteitsdocument. Om heel duidelijk te zijn: Alle leerlingen zijn, ongeacht hun seksuele oriëntatie, van harte welkom op onze school. In dit bericht leggen we dit uit.

Vandaag, dinsdag 28 maart, heeft Minister Wiersma schriftelijke Kamervragen beantwoord over reformatorische scholen die homoseksualiteit zouden afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren. De vragen zijn in juni 2022 gesteld n.a.v. een uitzending van Pointer, mede naar aanleiding van het inspectieonderzoek over schoolveiligheid op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel.

In één van de schriftelijke vragen is een citaat opgenomen uit óns identiteitsdocument. Dit hebben we helaas nooit opgemerkt en daardoor hebben we de verwarring tussen schoolnamen niet kunnen voorkomen. In de beantwoording door de Minister legt hij uit dat dit citaat afkomstig is van het Gomarus College en niet van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel. De Minister gaat vervolgens wel inhoudelijk in op het citaat.

Het vervelende misverstand is dat hier een paar zinnen uit het identiteitsdocument van het Gomarus College gekoppeld worden aan opvattingen over het huwelijk, gelijke behandeling voor iedereen, de seksuele oriëntatie van jongeren en een veilig schoolklimaat van reformatorische scholen.

In ons identiteitsdocument verwoorden we de kern van het christelijk geloof en wat deze kern voor ons onderwijs betekent. Als we in onze documenten schrijven over het kwaad en het tegengaan van het kwaad gaat het nadrukkelijk niet over homoseksualiteit. Nergens wordt die link gelegd zoals deze in de Kamervragen en de antwoorden van de Minister en inmiddels in meerdere media wel gelegd wordt. We zullen de Kamerleden, Minister en ambtenaren uitnodigen om in gesprek te gaan over hoe wij invulling geven aan christelijk onderwijs en elke dag werken aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Ik betreur het ten zeerste dat er nu een verband gelegd wordt tussen een opmerking in ons identiteitsdocument over (het tegengaan van) het kwaad en de seksuele oriëntatie van leerlingen. Alle collega’s werken juist heel hard aan het vormgeven van een veilig schoolklimaat, ook voor leerlingen en medewerkers vanuit de LHBTIQA+-groep. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. Het doet ons daarom pijn hoe onze school nu negatief in het nieuws komt.

Meerdere media hebben we inmiddels uitgelegd om welk misverstand het hier gaat. En we hebben kunnen uitleggen hoe onze school een open, veilige school wil zijn voor iedereen.

Edwin van Hoorn

bestuurder