Nieuws

Positief inspectiebezoek Gomarus College Assen

Afgelopen donderdag 4 december heeft de onderwijsinspectie, op basis van een steekproef, het Gomarus College in Assen bezocht. • donderdag 12 december 2019

Donderdag 4 december heeft de onderwijsinspectie, op basis van een steekproef, het Gomarus College in Assen bezocht. Het doel van dit onderzoek was, naast de algemene onderwijskwaliteit, burgerschapsvorming onder de loep te nemen. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe.

De uitkomsten van het onderzoek waren erg goed; het burgerschapsonderwijs is prima, daarnaast was de inspectie zeer te spreken over de kwaliteit van het onderwijs. De visie van de school is bij allen bekend en duidelijk zichtbaar.

Stukje uit de rapportage:
Docenten op het Gomarus College benaderen leerlingen en thema’s vanuit Bijbelse waarden.  Burgerschap is geen op zich zelf staand vak maar onderdeel van diverse vakken en leerling activiteiten. Het komt o.a. langs in vakken als geschiedenis, godsdienst, maatschappijleer en biologie. Leerlingen worden in een begeleide confrontatie goed voorbereid over het samen nadenken over allerlei ethische kwesties. Docenten durven zich kwetsbaar op te stellen en geven aan ook niet overal alle antwoorden op te hebben. Docenten en leerlingen voeren een open gesprek, zijn verdraagzaam en veroordelen niet.

Daarmee verwoorde de inspecteur precies de bedoeling die wij hebben met burgerschap. De inspecteurs bedankten de school voor hun openheid en gastvrijheid en kijken terug op een prettig bezoek. Waren er dan geen verbeterpunten? Het zou goed zijn om over ethische onderwerpen als team nog explicieter in gesprek te gaan. Wat overbleef was tevredenheid en dankbaarheid dat we een onderdeel mogen zijn in het plan dat God heeft met ons leven en dat van de leerlingen.