Nieuws

Rookvrije school

Sinds 1 augustus 2020 zijn onze scholen officieel rookvrij • dinsdag 15 september 2020

Sinds 1 augustus zijn alle Gomarus locaties rookvrij. Er mag op het terrein van de school niet gerookt worden. Ook in een straal van 300 meter rondom het schoolterrein is het verboden voor medewerkers, studenten en leerlingen om te roken. 

Samen naar een rookvrije generatie!

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Boetes bij overtreding
Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. De sancties voor overtreding zijn niet mis. Zo betaal je als school een boete tussen de 600 en 4500 euro. Verwacht wordt dat de boetes voor rokende personen tussen 60 en 95 euro gaat worden. Handhaving vindt vanaf 1 januari 2021 plaats.