Nieuws

Vondelpad 1 & 3

Gomarus leerlingen Timo en Jesse winnen Spitsbattle!

Donderdag 18 mei hield Groningen Bereikbaar de finale van de #Spitsbattle. Ook het Gomarus College stond in de finale. • vrijdag 19 mei 2017

Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden, beiden 4 VWO-leerling van het Gomarus College, hebben de Spitsbattle 2017 gewonnen en sleepten daarmee een bedrag van €444,- in de wacht! Naast Timo en Jesse wonnen nog twee studenten van de Hanzehogeschool de battle. 

In april daagde Groningen Bereikbaar studenten en scholieren uit om een oplossing te bedenken voor het volle OV in de ochtendspits. De uitdaging was:

Welke oplossing heb jij om middelbare scholieren en studenten zover te krijgen om niet tussen 07.00 en 09.00 uur met het openbaar vervoer naar Groningen te reizen?

Timo en Jesse hebben een nieuw rooster ontworpen voor de school: alle lessen beginnen na 10 uur. Door te werken met blokuren van 50 en 40 minuten, dus aaneengesloten lessen in hetzelfde vak, zullen leerlingen niet later uit zijn. Het tweede lesuur kan 10 minuten korter, omdat geen tijd verloren gaat aan het wisselen van lokaal. Daarnaast kunnen docenten vergaderen voor 10 uur ‘s ochtends. Met deze oplossing kunnen alle leerlingen van het Gomarus College na de spits naar school reizen.

In totaal ontving Groningen Bereikbaar 82 inzendingen. De ideeën varieerden van andere lestijden, aanpassingen in de dienstregeling van de bus, aanpassingen aan het studentenreisproduct, plannen voor leen- en OV-fietsen en beloningssystemen om het OV in de ochtendspits te mijden. Ook kwamen ideeën binnen om de capaciteit van de bus en trein beter te benutten, zoals voorstellen voor minder zitplaatsen.

Uit de 82 inzendingen zijn 7 finalisten genomineerd die hun idee mochten pitchen aan de jury, bestaande uit Hans Visser (Gemeente Groningen), Thomas Faber (Groningen Bereikbaar) en Thom Lageveen (Thorbecke Academie Leeuwarden). De jury lette niet alleen op originaliteit en uitvoerbaarheid. Ook vonden de juryleden het belangrijk dat de voorgestelde oplossingen een duurzame verandering van gedrag mogelijk maken. Door slim te roosteren gaan de winnende oplossingen volgens de jury niet ten koste van de onderwijstijd, terwijl wel minder scholieren en studenten in de ochtendspits reizen.