header image

Nieuws

Sterk Techniekonderwijs samenwerking Groningse onderwijspartijen en gemeente

DRONE INGEZET BIJ ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STERK TECHNIEKONDERWIJS REGIO GRONINGEN STAD • 22 januari 2021

Vandaag ondertekende onze bestuurder Edwin van Hoorn de samenwerkingsovereenkomst voor Sterk Techniekonderwijs in de gemeente Groningen. Dat deed hij samen met wethouders Carine Bloemhoff (Onderwijs), Paul de Rook (Economische Zaken) en bestuurders Akkelys Lukkes (OOG) en Nol Benders (CSG).

De bestuurders en wethouders tekenden vanuit hun eigen scholen en het stadhuis. Een drone vloog de overeenkomst van locatie naar locatie. Een mooie technische oplossing om de bestuurders – geheel coronaproof – te laten tekenen vanaf hun eigen locatie.

Sterk Techniekonderwijs in de gemeente Groningen

Sinds 2020 is er voor vmbo-scholen geld beschikbaar gesteld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief technisch onderwijs. Het doel: leerlingen goed voorbereiden op een opleiding en werk in de regio.

In de gemeente Groningen hebben Gereformeerde Scholengroep (GSG), Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) de handen ineengeslagen. De vmbo-afdelingen van de scholen werken samen met mbo-instellingen en bedrijven in de regio aan de realisatie van diverse plannen.

Een feestelijk moment! Foto door Jan Buwalda

Aantrekkelijk onderwijs

Zo verzorgen we activiteiten voor basisschoolleerlingen en werken we aan het verstevigen en uitbouwen van de doorstoom van het vmbo naar het mbo. Denk dan aan van een innovatief en technisch aantrekkelijk onderwijsprogramma, waardoor leerlingen na de onderbouw sneller kiezen voor een technisch profiel en een vervolg in een technische mbo-opleiding. Dit stelt hen in staat om uiteindelijk als technische vaklieden de arbeidsmarkt te betreden.

Daarnaast wisselen we kennis uit en stellen we ruimte en materiaal beschikbaar om optimaal gebruik te maken van elkaars sterke punten.

Drone komt aan bij het Gomarus College. Foto door Jan Buwalda

Samenwerking tussen bedrijven en scholen

Bedrijven uit allerlei sectoren werken mee: de bouw, zorg, metaal, infrastructuur, architectuur, technologie, installatie et cetera. Ze dragen hun steentje bij in de vorm van cofinanciering, bieden praktijkstages aan en geven gastlessen. Daarnaast stellen scholen en bedrijven ruimte en materiaal voor elkaar beschikbaar.

Bij beroepsoriëntatie komt STO ook van pas. 

Edwin van Hoorn (bestuurder GSG): “In het keuzeproces van leerlingen zetten we Virtual Reality in. Als leerlingen in klas 2 een profiel moeten kiezen, maken we gebruik van een VR-bril. Zo kunnen leerlingen diverse werkplekken virtueel bezoeken en kijken of het iets voor ze is. Ze kunnen bijvoorbeeld rondlopen op een boorplatform.”

Bestuurder GSG (Gomarus College) Edwin van Hoorn ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. Foto door Jan Buwalda,

Drones in het examenprogramma

De samenwerking geeft scholen de mogelijkheid om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Een aantal scholen is inmiddels trotse eigenaar van een drone. Het examenprogramma leert leerlingen alleen veilig te vliegen met een drone, zonder zelf te hebben gevlogen.

De vmbo-scholen bieden met ingang van komend schooljaar echter een keuzevak aan waarmee leerlingen hun dronepilootdiploma op A2-niveau halen. Daarmee mogen ze zélf vliegen. En dat is waardevol, want er is veel vraag naar dronepiloten. Zo worden drones onder meer ingezet in bij incidenten op het water, het in kaart brengen van landschappen en controle van bouwwerken.

De samenwerking maakt ook mogelijk dat elke vmbo-techniekleerling het VCA-diploma behaalt. Dit is voor de leerling een pré bij het verkrijgen van een (stage)werkplek. Daarnaast kunnen leerlingen virtueel leren lassen met een lassimulator.

Peter Holsappel, directeur vmbo Gomarus College, stuurt de drone met de samenwerkingsovereenkomst naar het volgende adres.