Nieuws

Gomarus College Leeuwarden, Zuidhorn en Drachten superscholen!

UIT HET ELSEVIER ONDERZOEK 'BESTE SCHOLEN' KOMEN GOMARUS LEEUWARDEN EN GOMARUS ZUIDHORN ALS BESTE VMBO-GT SCHOOL VAN PROVINCIE FRIESLAND EN GRONINGEN UIT DE BUS! • woensdag 23 januari 2019

Elk jaar doet het blad Elsevier onderzoek naar de prestaties van de VO-scholen in Nederland. Ook dit jaar komen ze met een lijst van beste scholen per provincie. Het Gomarus Leeuwarden, Drachten en Zuidhorn behoren tot de superscholen van Nederland. 

Elsevier geeft de scholen per afdeling het predicaat 'voldoende', 'onvoldoende', 'goed' of 'superschool’. Gomarus Leeuwarden en Zuidhorn zijn zelfs de enige vmbo-gt scholen in de provincies Groningen en Friesland die op alle onderdelen ‘super’ scoren. Dit maakt hen de beste vmbo-gt scholen van het noorden.

Een super prestatie!

Elsevier heeft de scholen op onderstaande punten beoordeeld:

  • Onderwijspositie: positie van de leerling in de derde klas ten opzichte van het advies dat de basisschool gaf.
  • Onderbouwsnelheid: de tijd die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen.
  • Bovenbouwsucces: percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en dat in de hoogste klas in één keer het examen haalt.
  • Examencijfers: gemiddelde cijfers centraal examen

(De gemiddelde scores zijn over drie jaar berekend om te voorkomen dat uitschieters in de onderwijsresultaten van één jaar een vertekend beeld geven.)