Zorg & ondersteuning

Het OPDC

Het Orthopedagogisch en Didactisch centrum op het Gomarus College.

Op het Gomarus willen we elke leerling optimaal tot bloei laten komen. Maar soms lukt dat niet. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals het vermogen tot leren, de thuissituatie of het gedrag van de leerling. Het OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch centrum) op het Gomarus College biedt ondersteuning in deze situaties.

“Zonder jullie zou mijn dochter als een schoolverlater op straat hangen. Nu mag ze opbloeien, dat is een wereld van verschil en valt ook onder de onderlinge liefde waar Jezus het over heeft.”

De vader van één van onze leerlingen,

Vanuit het OPDC wordt ondersteuning geboden aan docenten, is expertise beschikbaar en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onderwijs te volgen in de reguliere klas.
Het OPDC biedt (waar nodig) adviezen aan het Gomarus College, het ROC Menso Alting en basisscholen over de begeleiding van jongeren in de breedste zin van het woord. Er werken o.a. expert-ondersteuners, orthopedagogen en psychologen.

“Met elkaar denken we om de leerlingen, dat is de cultuur binnen het Gomarus.”

Contact

Hier kun je contact opnemen met één van onze medewerkers op het OPDC.
Zie bijlage hieronder.