havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs bereidt je voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). Je kunt met een havo-diploma ook doorstromen naar 5 vwo. De havo duurt vijf jaar en is opgedeeld in onderbouw en bovenbouw (bovenbouw op de locaties Leeuwarden en Vondelpad 1 Groningen). 

In de onderbouw krijgen leerlingen veel vakken die allemaal belangrijk zijn voor hun algemene ontwikkeling.
In de bovenbouw kiezen leerlingen uit de volgende vier profielen één profiel: 

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende locaties