header image

Tto

Tweetalig onderwijs

Direct aanmelden voor deze opleiding

Een andere opleiding bekijken

Tweetalig onderwijs

Is jouw wereld groter dan Nederland? Ben je eraan toe om over de grenzen heen te kijken? Wil je later misschien in het buitenland studeren of werken? Dan is tweetalig onderwijs misschien wel iets voor jou.

Tweetalig onderwijs (tto) begint in klas 1 vwo en gaat door tot en met klas 3.
Je krijgt een deel van de lessen in het Engels. Bijvoorbeeld: godsdienst, geschiedenis, wiskunde en biologie. In de klas wordt door de docent in het Engels lesgegeven, de schoolboeken zijn in het Engels en ook de proefwerken worden in het Engels afgenomen. Tto kun je ook combineren met het gymnasium. Na drie jaar gaan de tto-leerlingen verder met vto (versterkt talen onderwijs) in de bovenbouw. Hier krijg je extra les in het vak Engels en doe je naast het gewone examen ook examen voor een Cambridge Certificate.

Tweetalig onderwijs betekent ook aandacht voor internationalisering. Dat gebeurt bijvoorbeeld door samen aan projecten te werken met leerlingen in andere landen. Hierdoor leer je meer over hoe mensen in andere landen leven, wonen, denken, geloven en naar school gaan. We hebben contacten met scholen in Spanje, Amerika, Canada en Australië. Excursies naar deze scholen zijn in klas 3, hier zijn kosten aan verbonden. 

Als je tto doet, kun je later over de hele wereld studeren.

Eline, tweedejaars vwo

We vragen de volgende houding van de tto-leerling. Hij/zij moet bereid zijn om:

  • Te (leren) communiceren in het Engels
  • Contacten te leggen en te onderhouden met leerlingen op buitenlandse scholen
  • Gasten te ontvangen van buitenlandse scholen
  • Scholen te bezoeken met wie we contacten hebben

Om voor tto in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:

  • Een vwo/tto-advies van de basisschool
  • Een vwo-profiel volgens de Friese Plaatsingswijzer
  • Aangemeld zijn bij Vondelpad 3 voor 15 maart.

Het aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen als er ook een onderwijskundig rapport van de basisschool bij zit. In de regel kunnen wij alle tto-leerlingen plaatsen. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan nemen wij contact op met de basisscholen om tot een oplossing te komen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de tto-teamleider, dhr. G. Ypenga:g.ypenga@gomaruscollege.nl 

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende locaties