header image

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Met het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) worden leerlingen voorbereid op een universitaire studie. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die het beste leren door te luisteren en te leren. Zij kunnen kiezen voor atheneum, gymnasium of tweetalig onderwijs (tto).

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen ze, net als bij de havo, een profiel dat aansluit bij de vervolgstudie: 

  • Cultuur en maatschappij (C&M)
  • Economie en maatschappij (E&M)
  • Natuur en gezondheid (N&G)
  • Natuur en techniek (N&T)

Atheneum

Leerlingen met vwo-niveau kunnen na het eerste jaar kiezen voor het gymnasium of atheneum. Wanneer leerlingen kiezen voor het atheneum, krijgen ze Spaans en het vak Onderzoeken & Ontwerpen. 

Gymnasium

Wanneer leerlingen kiezen voor gymnasium, krijgen ze de extra vakken Grieks en Latijn. In de vierde klas wordt het vakkenpakket uitgebreid met het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). In deze lessen leer je over de invloed van de oudheid op onze literatuur, cultuur, filosofie, schilder- en beeldhouwkunst. 

Tweetalig onderwijs

Op Vondelpad 3 hebben vwo-leerlingen de mogelijkheid om tweetalig onderwijs (tto) te volgen. Als de leerling hiervoor kiest, wordt een groot deel van de vakken in het Engels gegeven.Dit houdt in dat er uit Engelstalige boeken wordt gewerkt en dat de toetsen ook in het Engels worden afgenomen. Dit is fijn voor leerlingen die hun kennis van de Engelse taal graag willen opkrikken, of al de ambitie hebben om na hun studie in het buitenland aan de slag te gaan! 

In de bovenbouw kun je aansluitend versterkt talenonderwijs (vto) volgen. Je wordt opgeleid voor het Cambridge Advanced Certificate (CAE). 

Vwo wordt aangeboden op de volgende locaties