header image

Praktische informatie

Complimenten en/of klachten formulier

Beste leerling,

Dit formulier is bedoeld om een compliment of een klacht in te dienen. Je compliment of klacht kan overal over gaan.

Als je een klacht hebt, bespreek die dan eerst met de docent of met je mentor. Als je daarna nog niet tevreden bent, kun je onderstaand formulier gebruiken.

Het is verplicht om je naam en e-mailadres te vermelden, dan kunnen we je laten weten wat we met je klacht hebben gedaan en je eventueel om een toelichting vragen.

Als je een klacht anoniem wilt indienen, kun je dat doen door een anonieme brief te schrijven naar de interne vertrouwenspersoon op je locatie.

De formele klachtenregeling van het Gomarus College vind je hieronder.

Formulier

Wat is je e-mailadres?(Vereist)
Als je een compliment hebt ingediend, kun je nu onderaan op ‘verzenden’klikken. Bedankt voor je tijd en inbreng! Als je een klacht hebt, wil je dan de volgende vragen ook beantwoorden?