Praktische informatie

Internationalisering

Het Gomarus College vindt het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om internationale contacten en kennis op te doen. Dit doen wij door het organiseren van een uitwisseling tussen leerlingen uit verschillende landen.

In het derde leerjaar tl en havo vindt op een groot aantal locaties een uitwisselingsproject plaats met buitenlandse scholen. De leerlingen gaan een aantal dagen bij elkaar op bezoek om zo elkaars cultuur te leren kennen. De scholen waarmee een uitwisselingsproject wordt gestart zijn zorgvuldig uitgekozen. Er wordt onder andere gekeken naar de identiteit en naar veiligheid. Een ander aandachtspunt is dat de voertaal een ‘derde’ taal is, zodat geen enkele leerling zijn moedertaal spreekt. We hebben contacten met scholen in Griekenland, Spanje en Polen.

Voorafgaand worden er lessen gegeven over het land en de plaats waar de leerlingen heen gaan. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden op de reis en zich beter inleven in de gebruiken en gewoontes van het gastland. De leerlingen worden vooraf aan de reis gekoppeld aan een buitenlandse leerling. Ze spreken elkaar via een chatprogramma zodat ze elkaar alvast beter leren kennen en vragen kunnen stellen over hobby’s, eten, muziek, sport etc.

Als de Nederlandse of buitenlandse leerlingen aangekomen zijn op locatie volgt een intensief programma. Omdat ze nu oog in oog met de buitenlandse gasten staan, is het goed om allereerst elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld in de vorm van speeddaten. In het programma zijn verschillende (regionale) uitstapjes vastgelegd. Er worden bezoeken gebracht aan stadscentra en/of musea, er wordt gesport en natuurlijk geproefd van lokale producten.

Doordat de leerlingen geplaatst worden in gastgezinnen en de hele dag omgaan met buitenlandse leerlingen worden zij ondergedompeld in een andere cultuur en wordt hun wereld hierdoor verbreed. Daarnaast spreken de leerlingen de hele week een andere taal.

De uitwisselingsprojecten zijn bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een leven als burger in de Europese Unie. De leerlingen maken kennis met andere talen en culturen, doen internationale ervaring op en oefenen met het spreken van moderne vreemde talen in de praktijk. Ook voor de persoonlijke ontwikkeling is internationalisering goed. Leerlingen leren om samen te werken en zich nu en dan aan te passen. Ook het wegnemen en tegengaan van vooroordelen is een belangrijk argument voor internationalisering.