Praktische informatie

Leerlingenraad

Op verschillende locaties van het Gomarus College is een leerlingenraad aanwezig. Het doel van de leerlingenraad is om de belangen van leerlingen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. adviezen geven bij de besluiten die op school worden genomen of door het organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of ten goede komen aan de sfeer op school.

De leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak. Dit doet zij door de gang van zaken op school zo goed mogelijk te volgen. Ze kan de gang van zaken beoordelen en hierover vragen stellen of adviezen geven. Samenwerking met overige geledingen op school is hierbij van groot belang.

School en leraren vinden jouw mening belangrijk.

Daniël, vwo 6