Praktische informatie

MR

Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad, waarin 6 personeelsleden, 6 ouders en 6 leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College.

Elke geleding heeft eigen rechten en verantwoordelijkheden. Leerlingen denken bijvoorbeeld mee over de schoolgids, onderwijstijd en lesuitvalbeleid.

Krijg rechtstreeks contact met de leerlinggeleding van de MR via onderstaand mailadres:
mr.leerlingen.gc@gmail.com

Je bent betrokken bij allerlei dingen die met school te maken hebben en je leert hoe je moet vergaderen.
Suzanne Volk, 6 vwo