Praktische informatie

Regels en statuten

Hier vind je de schoolregels en het leerlingstatuut van het Gomarus College. 

Schoolregels

De schoolregels zijn algemene gedragsregels die op alle locaties van het Gomarus College gelden. 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en de daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen en organen binnen de school. In dit statuut komen onder andere de volgende zaken aan de orde: regels over kwaliteit van het onderwijs, regels over toetsing, de wijze van rapportages, de beoordelingscriteria en het huiswerk.