Praktische informatie

Vakanties 2024/2025

Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)27 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Lesvrije week voor de zomervakantie*15 t/m 19 juli 2024
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2024
Herfstvakantie28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Personeelsdag GSG (leerlingen vrij)3 februari 2025
Voorjaarsvakantie17 t/m 21 februari 2025
April-Meivakantie
(incl. Goede Vrijdag, Pasen en Bevrijdingsdag)
18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaartsdag + vrijdag erna29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag  9 juni 2025
Lesvrije week voor de zomervakantie*7 t/m 11 juli 2025
Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2025
* Stages gaan deze week wel door en soms moeten leerlingen in deze week hun boeken inleveren of schoolwerk inhalen. Daarnaast ruilt een aantal locaties een lesvrije dag in deze week in voor een lesvrije dag elders in het jaar; leerlingen kunnen deze week dus nog niet op vakantie.

N.B. De vakanties op ons ROC Menso Alting wijken soms iets af vanwege afspraken in het MBO. Meivakantie 2025: ROC Menso Alting en ook ons Onderwijs Service Team (OST) zijn open van 22 t/m 25 april 2025. In 2024 is de zomervakantie voor studenten van ons mbo van 15 juli t/m 30 augustus 2024, in 2025 van 14 juli t/m 29 augustus 2025.

Aanvraag verlof buiten de schoolvakantie

Het vragen van verlof buiten de schoolvakanties om is gebonden aan de regels van het ministerie. Voor het bezoeken van een jaarmarkt of dorpsfeest krijgt een leerling in de regel geen vrij, ook niet voor een halve dag.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de desbetreffende locatie.