Vrienden van Gomarus

Tegemoetkoming vervoerskosten

Elke dag reizen honderden leerlingen vanuit de noordelijke provincies af naar de verschillende locaties van het Gomarus College. De één gaat op de fiets en de ander gaat met het openbaar vervoer. Het vervoer naar onze locaties is erg belangrijk, omdat we zoveel mogelijk leerlingen gereformeerd onderwijs willen aanbieden.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Dit kan voor zowel openbaar vervoer als een voor fiets.

 In de bijlage hieronder vindt u het rekenmodel op basis waarvan tegemoetkoming in de reiskosten geboden kan worden.

Aanvraagformulieren

Hieronder vindt u de formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer of een fiets. 

  • Aanvragen voor komend schooljaar (2022/2023) kunnen in principe tot 1 september 2022 ingediend worden, maar het formulier is tot 1 oktober 2022 beschikbaar. 
  • I.v.m. eventuele maatregelen tegen het coronavirus wordt de uitbetaling in vier termijnen gedaan, omdat niet uit te sluiten is dat bij een nieuwe lockdown leerlingen het komende schooljaar opnieuw een periode online lessen volgen en dus geen reiskosten maken.
    Normaal gesproken worden de aanvragen zo snel mogelijk en uiterlijk 1 oktober 2022 uitbetaald (tenzij anders met u is afgesproken). 
  • Aanvragen met een berekende vergoeding onder de €20,- worden niet vergoed.