Vrienden van Gomarus

Tegemoetkoming vervoerskosten

Elke dag reizen honderden leerlingen vanuit de noordelijke provincies af naar de verschillende locaties van het Gomarus College. De één gaat op de fiets en de ander gaat met het openbaar vervoer. Het vervoer naar onze locaties is erg belangrijk, omdat we zoveel mogelijk leerlingen gereformeerd onderwijs willen aanbieden.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Dit kan voor zowel openbaar vervoer als een voor fiets.

 In de bijlage hieronder vindt u het rekenmodel op basis waarvan tegemoetkoming in de reiskosten geboden kan worden.
I.v.m. de sluiting van het Gomarus College in Zuidhorn is er voor leerlingen die afgelopen jaar in zuidhorn op school zaten en volgend schooljaar plots naar Groningen gaan een aangepaste regeling getroffen.

Aanvraagformulieren

Hieronder vindt u de formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer of een fiets. 

  • Aanvragen voor komend schooljaar (2019/2020) moeten in principe tot 1 september 2019 ingediend worden, maar het formulier is tot 1 oktober 2019 beschikbaar. 
  • De aanvragen worden zo snel mogelijk en uiterlijk 1 oktober 2019 uitbetaald (tenzij anders met u is afgesproken). 
  • Aanvragen met een berekende vergoeding onder de €20,- worden niet vergoed.