header image

Gereformeerde Scholengroep

Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep. Onder deze stichting vallen verder: ROC Menso Alting Groningen, het bestuur, het Onderwijs Service Team en het OPDC.

De Gereformeerde Scholengroep verzorgt gereformeerd voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en gereformeerd beroepsonderwijs in de stad Groningen. Het College van Bestuur van de GSG is eindverantwoordelijk voor het Gomarus College.