MR

Medezeggenschapsraad

Gomarus College

Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad, waarin 6 personeelsleden, 6 ouders en 6 leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College. De bestuurder is de overlegpartner. De ene maand wordt vergaderd met de bestuurder, de andere maand zonder bestuurder.

Elke geleding heeft eigen rechten en verantwoordelijkheden. Ouders denken bijvoorbeeld mee over de schoolgids, de ouderbijdrage, de onderwijstijd en lesuitvalbeleid. Docenten zijn vooral afgevaardigd om te kijken naar regelingen die gevolgen hebben voor het personeel, zoals scholing, arbeidstijden en taakverdeling. Door de combinatie van vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen, ontstaat vanuit verschillende invalshoeken, en ook verschillende belangen, een goed beeld over een onderwerp. Dat maakt besluitvorming over een voorstel gedegen en compleet.

Het formele stemrecht geldt voor elke geleding voor 3 personen, dat betekent dat er per geleding 3 stemmen mogen worden uitgebracht. Door te werken met 6 personen per geleding is elke geleding goed vertegenwoordigd en kunnen de taken onderling wat meer verdeeld worden. 

Reacties en vragen

Hinke Merkus
ambtelijk secretaris MR
h.merkus@gomaruscollege.nl

Personeelsgeleding

 • Ruud Broekema – docent
 • Uko Dijkstra – medewerker Onderwijs Service Team
 • Maartje Rijpma – docent
 • Sandra van Wijnen – docent
 • Tiemen Schutte – docent
 • Jelte Verbree – instructeur

Oudergeleding

 • Ellie Brunt – Lukkien
 • Kees Grit
 • Jacqueline Groen – Scheele
 • Jannet Groothoff – Logtmeijer
 • Gerard Visser
 • Carin Zwerver – Groenwold

Leerlinggeleding

 • Annelie Bijma
 • Marit Bonthuis
 • Manuel Brunt
 • Naomi van Delden
 • Marije ten Hoor
 • Jord Roelfsema

Jaarverslagen MR