header image

Tijd voor Talent 

Kun je wel wat extra uitdaging gebruiken? Op het Gomarus College hebben we extra aandacht voor het ontwikkelen van jouw talenten. Talenten heb je in alle soorten en maten. Denk hierbij aan cognitieve, sportieve, creatieve en praktische talenten. Ook voor (hoog)begaafde leerlingen bieden we onderwijs op maat aan.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen zich bij het reguliere onderwijsaanbod gaan vervelen, interesse verliezen, onderpresteren en daardoor onterecht afstromen. Daarom is vaak een andere aanpak nodig en een leerroute met extra uitdaging.  We noemen dat ‘Tijd voor Talent’.

Op locatie Vondelpad 3 hebben we extra aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Graag helpen we zoveel als mogelijk is de risico’s voor deze leerling te voorkomen en hen een passend schoolprogramma aan te bieden. 
We zijn hiermee op een aantal manieren bezig. 

CBO-test 
Alle leerlingen van het VWO nemen in de eerste klas deel aan de CBO test. Deze test van de universiteit in Nijmegen wordt op onze locatie afgenomen. De uitslag kan reden zijn tot gesprek met ouders en leerling. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat de leerlingen gaat versnellen (vanaf de kerst in het eerste jaar door in een tweede klas; oftewel een jaar overslaan), Verbreden, Vakken Excellent of Exact Excellent. Deze laatste drie lichten we hieronder toe. 

Verbreden 
Leerlingen die meedoen aan het verbredersproject mogen twee lessen per week missen. In de tijd die daardoor beschikbaar komt wordt onder begeleiding van een coach gewerkt aan een zelfgekozen project. De ‘verbreders’ zijn onderling in contact om elkaar te helpen bij de uitdagingen waar ze voor komen te staan. Het resultaat van het gekozen project wordt gepresenteerd op de verbredersmarkt. Bij de kraampjes zijn dan bijvoorbeeld maquettes te zien, online games, een ontwerpplan van een tiny house, een bedrijfsplan voor een eigen onderneming, aspecten van de Chinese/Japanse/Italiaanse taal en cultuur, een analyse van oorzaken en gevolgen van beenlengteverschil en hemihyperplasie, etc.  
Heb je je product op voldoende niveau afgerond, dan ontvang je het Certificaat Verbreden! 

Vakken Excellent 
Er zijn leerlingen die bij bepaalde vakken behoefte hebben aan meer uitdaging. Ze pikken van deze vakken de stof makkelijk op; anders gezegd gaan de lessen niet snel genoeg. Via Vakken Excellent wordt deze leerlingen de mogelijkheid geboden om bij deze vakken vooruit te werken of de leerstof versneld door te werken. In de tijd die vervolgens overblijft gaan ze aan de slag met uitdagende vakgerelateerde verdiepingsopdrachten. Voorbeelden van dit soort opdrachten zijn het maken van een PowerPoint presentatie, een werkstuk of het geven van een les. De afstemming vindt plaats met de vakdocent. 
De cijfers voor de projecten komen op je rapport te staan. 

Exact Excellent 
Voor leerlingen die buitengewoon goed zijn in wiskunde (belangrijke indicator hiervoor is de uitslag van de CBO test) hebben we het traject Exact Excellent. Dit traject duurt 3 jaar en bestaat uit 10 modules van 8 weken. De leerlingen gaan 1 uur per week (tijdens andere lesuren) kennismaken met en zich verdiepen in de brede verwevenheid van wiskunde met de samenleving. Daarbij ligt niet alleen de focus op wiskundige vaardigheden maar ook op doorzettingsvermogen. De leerling maakt deel uit van een groep die bestaat uit leerlingen van de klassen 1, 2 en 3. Op deze manier is er expertise-uitwisseling van de drie verschillende leerjaren en groepsvorming die klasoverstijgend is. Een voorbeeld van een groepsonderwerp is de werking van de barcode op een product in kaart brengen en leren begrijpen.  

Reactieformulier 
Hebben we je interesse gewekt en wil je meer weten vul dan onderstaande formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.  

Reactie formulier “Tijd voor talent”

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Over welk onderdeel van Tijd voor Talent gaat de vraag?
Ik heb de volgende vraag/reactie: