header image

Gomarus College

Organisatie

Het Gomarus College bestaat uit acht verschillende locaties, verspreid over Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Op deze locaties bieden we gereformeerd voortgezet onderwijs aan zo’n 3200 leerlingen.

Organisatiestructuur

Het Gomarus College valt onder de Stichting Gereformeerde Scholengroep. Onder deze stichting valt ook het ROC Menso Alting Groningen.

Het Gomarus College heeft een eigen Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC). Ondersteunende diensten zoals P&O, ICT, Financiën, Facilitair en Huisvesting, en Marketing & Communicatie worden geleverd door het Onderwijs Service Team (OST). Het OPDC en OST werken voor het Gomarus College en ROC Menso Alting.

De Gereformeerde Scholengroep verzorgt gereformeerd voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en gereformeerd beroepsonderwijs in de stad Groningen. Het College van Bestuur van de GSG is eindverantwoordelijk voor het Gomarus College.

Bestuur en directie

De Stichting Gereformeerde Scholengroep wordt vanuit Groningen bestuurd door Edwin van Hoorn.

De dagelijkse leiding van het Gomarus College is als volgt samengesteld:

  • E. van Hoorn, bestuurder GSG
  • G.D. Dusseldorp-Pranger, bestuurssecretaris GSG
  • J.C. Hoekstra, locatiedirecteur Drachten en Leeuwarden
  • P.H. Holsappel, locatiedirecteur Vondelpad 2 Groningen en Praktijkonderwijs
  • J. Leever, locatiedirecteur Assen & Magnolia Groningen
  • T. Mooibroek-Riemersma, locatiedirecteur Vondelpad 1 & 3 Groningen
  • W.D. Renkema-Hidding, directeur onderwijsontwikkeling, kwaliteit en zorg
  • S.R. Snip, controller en directeur bedrijfsvoering GSG

College van Bestuur

Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd en controleert de werkzaamheden van het bestuur.

Schoolmedezeggenschapsraad

Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College door kritisch mee te denken, te controleren en adviseren.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via info@gomaruscollege.nl.