header image

Gomarus College

Over Gomarus College

Het Gomarus College is een christelijke middelbare school waar goed onderwijs en het volgen van Jezus centraal staan. In Friesland, Groningen en Drenthe kan je opleidingen volgen op verschillende niveaus: van praktijkonderwijs tot vwo. We begeleiden je in het ontdekken van Gods liefde en gaan samen op zoek naar waar jij goed in bent. Je voelt je hier gauw thuis, wordt goed begeleid en krijgt veel ruimte om je talenten te ontwikkelen. Zo leer je voor je Leven.

GEZIEN WORDEN
Wij vinden het heel belangrijk dat jij het naar je zin hebt op school. Daarom hebben we op het Gomarus College veel aandacht voor elkaar en zorgen we ervoor dat iedereen gezien wordt. Je mag zijn wie je bent en leert in een gezellige en veilige sfeer.

EIGEN LEERPROCES
We zorgen voor veel structuur in onze lessen en maken deze boeiend en uitdagend. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, dus ook jouw leraren. Daarbij vinden we zorg voor elkaar en voor de door God geschapen wereld heel belangrijk.

CHRISTELIJK
Op onze school staan de Bijbel en het geloof centraal. Dat ga je merken aan onze docenten, de dagopeningen, de vieringen en natuurlijk aan de lessen zelf. Op het Gomarus ontmoet je jongeren uit allerlei kerken die het fijn vinden dat het geloof ook op school aandacht krijgt.